Valors naturals de la zona de la Feixa i per què cal preservar-la